woof_simple_logo

Dogi AB Användarvillkor

Gäller från och med 2024-01-31 tills vidare

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (som kan ändras och uppdateras från tid till annan, dessa “Villkor”) utgör ett bindande juridiskt avtal (”Avtalet”) mellan dig och Dogi AB, reg. nr 559299-3959, eller annan enhet inom samma koncern som Dogi AB (”Dogi”), och styr din rätt att använda webbplatsen, applikationen Woof (”App”), och andra erbjudanden från Dogi (tillsammans nedan kallat ”Plattformen”).

1.2 DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU GENOM ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN, OCH/ELLER GENOM ATT REGISTRERA DIG PÅ PLATTFORMEN, ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR, ÄR DU INTE AUKTORISERAD ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN.

1.3 Plattformen erbjuder en online plats som möjliggör för användare (”Medlemmar”) att publicera, erbjuda, söka efter och boka tjänster såsom hundpassning. Medlemmar som erbjuder tjänster kallas ”Woofers” och Medlemmar som söker, bokar, begär bokningar eller använder tjänster kallas ”Ägare”. Woofers erbjuder hundvaktstjänster till Ägare (”Tjänster”) genom att ansöka till en Ägares förfrågan om tjänst (varje tjänsterbjudande eller bokningsförfrågan för Tjänst, kallas också för en ”Annons”) eller genom att ta emot privata förfrågningar från ägaren. Du måste registrera ett konto för att få tillgång till och använda många funktioner på plattformen och måste hålla dina kontouppgifter korrekta. Som leverantör av plattformen äger, kontrollerar, erbjuder eller hanterar inte Dogi några annonser eller tjänster. Dogi är inte en part i avtalen som ingås direkt mellan Woofers och Ägare. Dogi agerar inte som agent i någon kapacitet för någon Medlem, förutom som specificerat i betalningsvillkoren för Tjänsten i avsnitt 11 (”Betalningsvillkor”). För att lära dig mer om Dogis roll, se avsnitt 9.5.

1.4 Plattformen och tjänsterna (som definieras nedan) riktar sig till fysiska personer som är minst 16 år gamla, förutsatt att sådana personer har registrerats i enlighet med Dogis regler och den onboarding-process som är tillämplig från tid till annan. När du använder plattformen och tjänsterna åtar du dig att följa dessa användarvillkor tillsammans med eventuella specifika villkor samt andra regler och instruktioner som Dogi publicerar från tid till annan. Om du är en Woofer är du ansvarig för att själv förstå och följa alla lagar, regler, föreskrifter och avtal med tredje parter som gäller för dina tjänster.

1.5 Dessa användarvillkor hänvisar till integritetspolicyn som även gäller för din användning av tjänsterna (”Integritetspolicyn”) och våra betalningsvillkor, som styr alla betaltjänster som tillhandahålls till medlemmar av Dogis betalningssystem (gemensamt ”Dogi Payments”). Integritetspolicyn fastställer villkoren för hur Dogi behandlar personuppgifter som Dogi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till Dogi. Genom att använda plattformen och tjänsterna samtycker du till sådan behandling och du försäkrar att all information som du tillhandahåller är korrekt. Vid eventuell konflikt mellan det som anges i dessa användarvillkor och det som anges i Integritetspolicyn, ska Integritetspolicyn ha företräde. För att undvika missförstånd gäller Integritetspolicyn för all aktivitet och användning av plattformen och tjänsterna.

1.6 Om du har auktoriserat, tillåtit eller på annat sätt gjort ditt Dogi-konto tillgängligt för någon annan att använda, bär du fullt ansvar enligt avtalet för en sådan användning (inklusive, för att undvika missförstånd, skyldigheten att betala eventuella uppkomna avgifter).

Särskilda villkor för Ägare

2. Sökning och Bokning

2.1 Du kan söka efter Woofers eller skicka bokningsförfrågningar genom att använda kriterier som typ av tjänst, plats, pris och datum och tid. Du kan också använda filter för att förbättra dina sökresultat. Sökresultaten baseras på deras relevans för din sökning och andra kriterier. Relevans beaktar faktorer som pris, tillgänglighet, recensioner, popularitet, tidigare och sparade annonser, krav för hundvakten och mer.

2.2 När du skapar en annons och bekräftar en Woofer kommer du att få en bokningsbekräftelse via plattformen. Genom att bekräfta din Woofer samtycker du till att betala alla kostnader för din bokning, inklusive annonspriset, tillämpliga avgifter som Dogis serviceavgift, eventuella offline-avgifter, skatter och andra objekt som identifierats under utcheckningen (gemensamt kallat ”Totalpris”). När du har fått bokningsbekräftelsen bildas ett direkt kontrakt för tjänster (en ”Reservation”) mellan dig och Woofern. Utöver dessa villkor kommer du att omfattas av och är ansvarig för att följa alla villkor i Reservationen, inklusive, utan begränsning, avbokningsvillkoren och alla andra regler, normer, policys eller krav som identifieras i annonsen och som gäller för Reservationen. Det är ditt ansvar att läsa och förstå dessa regler, normer, policys och krav innan du bokar en annons.

2.3 En Reservation ger dig rätt att använda den tjänsten. Du är ansvarig för att informera Woofern om eventuella medicinska eller fysiska tillstånd för hunden eller andra omständigheter som kan påverka din användning av tjänsten.

3. Avbokningar, Återbetalningar och Ändringar av Bokningar.

3.1 Om du avbokar en Reservation bestäms den återbetalda summan av avbokningspolicyn som gäller för den specifika Reservationen.

3.2 Woofers och Ägare är ansvariga för eventuella bokningsändringar de samtycker till att göra via plattformen (”Bokningsändringar”) och samtycker till att betala eventuella ytterligare belopp, avgifter eller skatter som är associerade med en Bokningsändring.

4. Ditt ansvar

Du är ansvarig för dina egna handlingar och underlåtelser. Det innebär till exempel att du måste handla med integritet, behandla andra med respekt och följa gällande lagar vid alla tidpunkter. Om du bokar för en tredje part som är omyndig, måste du vara lagligen auktoriserad att agera på omyndigas vägnar och du är ensamt ansvarig för den omyndige.

Särskilda villkor för Woofers

5. Hundpassning

5.1 Som en Woofer erbjuder Dogi dig rätten att använda plattformen för att dela din tjänst med vår gemenskap av Ägare och tjäna pengar på det. Det är enkelt att ansöka till en annons, och du har själv kontroll över villkoren för dina tjänster genom att ange ditt pris, tillgänglighet och regler innan du ansöker.

5.2 När du accepterar en bokningsförfrågan eller får en bokningsbekräftelse via plattformen ingår du direkt i ett avtal med Ägaren och är ansvarig för att leverera tjänsten enligt de villkor och det pris som anges i annonsen. Du samtycker även till att betala tillämpliga avgifter, såsom Dogis serviceavgift (och tillämpliga skatter) för varje bokning. Betalningar kommer att dra av de belopp du är skyldig från din utbetalning om vi och du inte kommer överens om en annan metod. Eventuella villkor som du inkluderar i något kompletterande avtal med Ägare måste: (i) vara förenliga med dessa allmänna villkor och den information som tillhandahålls i din annons och (ii) tydligt framgå i din annonsbeskrivning.

5.3 Ditt förhållande till Dogi är som en självständig individ eller enhet och inte som anställd, agent, samarbetspartner eller partner till Dogi, förutom att Dogi Payments fungerar som en agent för att samla in betalning enligt beskrivningen i betalningsvillkoren. Dogi styr inte eller kontrollerar din tjänst, och du förstår att du har fullständig frihet att själv bestämma om och när du ska tillhandahålla tjänster samt till vilket pris och på vilka villkor du erbjuder dem.

5.4 Att slutföra en bokning utanför Plattformen innebär att du inte följer Dogis allmänna villkor och kan leda till att du förlorar åtkomst till plattformen, och att Dogi vidtar eventuella andra rättsliga åtgärder.

6. Hantera din profil

6.1 Plattformen tillhandahåller verktyg som gör det enkelt för dig att skapa och hantera din profil. Din profil måste innehålla fullständig och korrekt information om din tjänst samt eventuella regler eller krav som gäller. Du är ansvarig för dina handlingar och för att hålla din information och innehåll (enligt definitionen i avsnitt 12.5) aktuella och korrekta vid alla tidpunkter. Vi rekommenderar att du skaffar lämplig försäkring för dina tjänster och föreslår att du noggrant granskar integritetspolicy, inklusive täckningsinformation och undantag.

6.2 Du är ansvarig för att förstå och följa alla lagar, regler, förordningar och avtal med tredje parter som gäller för din profil eller dina tjänster. Kontrollera dina lokala regler för att ta reda på vilka regler som gäller för de tjänster du planerar att erbjuda. Informationen vi tillhandahåller om lagkrav är endast för informativa ändamål, och du bör självständigt bekräfta dina skyldigheter. Du är ansvarig för hantering och användning av personuppgifter från Ägare och andra i enlighet med gällande integritetslagar och dessa allmänna villkor, inklusive vår integritetspolicy. Om du har frågor om hur lokala lagar tillämpas bör du alltid söka juridisk rådgivning.

6.3 Du är ansvarig för dina egna handlingar och underlåtelser och är även ansvarig för handlingar och underlåtelser hos alla som du tillåter att delta i tillhandahållandet av dina tjänster. Du ansvarar för att sätta ditt pris och etablera regler och krav. Du får inte ta ut några ytterligare avgifter eller kostnader utanför Plattformen. Uppmuntra inte Ägare att skapa tredjeparts-konton, skicka in recensioner, lämna sina kontaktuppgifter eller vidta andra åtgärder utanför Plattformen i strid med dessa allmänna villkor.

7. Avbokningar och Ändringar av Bokningar

7.1 Om en Ägare avbokar en bokning gjord med en Woofer kommer betalningen att hanteras enligt Woofers valda avbokningspolicy. Woofern kan välja mellan samma dag, 1 dag, 3 dagar, 7 dagars avbokningspolicy. Som en Woofer bör du inte avboka hos en Ägare utan en giltig anledning enligt tillämplig lag. Om du avbokar hos en Ägare utan en sådan giltig anledning kan vi införa en avbokningsavgift och andra konsekvenser. Om en Ägare får en återbetalning efter att du redan har fått betalt, eller om beloppet för återbetalningen och andra kostnader som uppstår för Dogi överstiger din utbetalning, kan Dogi återkräva det beloppet från dig, inklusive genom att kompensera återbetalningen mot dina framtida utbetalningar. Du godkänner att dessa allmänna villkor går före den avbokningspolicy du har satt i situationer där de tillåter avbokning av en Reservation och/eller utfärdande av återbetalningar till Ägare. Om vi förväntar oss att ge en återbetalning till en Ägare kan vi försena frisläppandet av eventuell utbetalning för Reservationen tills ett beslut om återbetalning fattas.

7.2 Woofers och Ägare är ansvariga för alla bokningsändringar de samtycker till att göra via plattformen och samtycker till att betala eventuella ytterligare belopp, avgifter eller skatter som är associerade med en bokningsändring.

8. Skatt

8.1 Som en Woofer är du ansvarig för att fastställa och uppfylla dina skyldigheter enligt gällande lagar för att rapportera, samla in, redovisa eller inkludera i ditt pris eventuell tillämplig moms eller andra indirekta skatter, beskattningsbara skatter, turistskatter, inkomstskatter eller andra skatter (”Skatter”).

8.2 I vissa jurisdiktioner kan skatteregler kräva att vi samlar in och/eller rapporterar skatteinformation om dig, eller håller inne skatter från utbetalningar till dig, eller både och. Om du inte tillhandahåller oss dokumentation som vi anser vara tillräcklig för att stödja eventuell skyldighet att hålla inne skatter från utbetalningar till dig, kan vi hålla inne utbetalningar upp till det belopp som krävs enligt lag, tills tillräcklig dokumentation tillhandahålls. Du godkänner att Dogi kan utfärda fakturor eller liknande dokumentation för skatter för dina tjänster i syfte att underlätta korrekt skatterapportering av våra Ägare och deras organisationer.

Allmänna villkor

9. Plattformen och tjänsterna

9.1 Åtkomst till tjänsterna, registreringsdata, etc.

9.1.1 En förutsättning för att Medlemmen ska få full tillgång till tjänsterna är att Medlemmen registrerar sig antingen som en Ägare eller en Woofer hos Dogi. Genom att registrera dig som en Woofer förstår du att Dogi kommer att kontrollera ditt belastningsregister. Dogi förbehåller sig rätten att avvisa en registrering.

9.1.2 Registrering kan göras via appen eller på andra sätt som godkänns av Dogi från tid till annan. I samband med registreringen ska Medlemmen tillhandahålla begärd information, såsom mer specificerade personuppgifter, giltigt mobiltelefonnummer och en e-postadress.

9.1.3 När registreringen har slutförts beviljas Medlemmen en icke-exklusiv och icke-överförbar rättighet, under avtalstiden, som inte går att underlicensiera, att använda appen och tjänsterna i enlighet med avtalet. Rätten att använda appen och tjänsterna kvarstår under avtalstiden och så länge Medlemmen har ett aktivt medlemskonto och fullgör sina skyldigheter enligt avtalet (inklusive dessa allmänna villkor).

9.1.4 När en registrering har slutförts får Medlemmen en verifieringskod som ska användas tillsammans med Medlemmens e-postadress eller telefonnummer för att logga in på appen (tillsammans ”Inloggningsuppgifter”).

9.1.5 Vissa tjänster som erbjuds via appen kräver att Medlemmen har aktiverat funktionen ”tillåt platstillgång” och/eller ”tillåt aviseringar” på sin mobiltelefon.

9.2 Medlemmens åtaganden och ansvar

9.2.1 Medlemmen är ansvarig för att säkerställa att korrekt information om Medlemmen registreras hos Dogi när som helst. Efter registreringen ska Medlemmen kontrollera inställningarna i appen för att verifiera att den registrerade informationen är korrekt. Dogi ansvarar inte för felaktigt registrerad information, oavsett registreringsmetod, om inte annat anges i avsnitt 13.

9.2.2 Medlemmen ansvarar för att säkerställa att det valda betalningssättet, vid behov, är giltigt, inte blockerat och att det associerade kontot, om det finns något, har tillräcklig balans/spenderingsgräns.

9.2.3 Medlemmen ansvarar för att säkerställa att inloggningsuppgifterna hanteras och används på ett säkert sätt, och inte avslöjas eller på annat sätt blir tillgängliga för någon obehörig person.

9.2.4 Medlemmen ska utan dröjsmål informera Dogi, till exempel genom uppdatering i appen eller genom att meddela Dogis support, om:

  • Medlemmen har skäl att tro att en obehörig person har fått tillgång till eller kännedom om inloggningsuppgifterna;
  • någon registrerad information om Medlemmen har ändrats eller bör uppdateras, till exempel när Medlemmen inte längre använder det mobiltelefonnummer som är registrerat hos Dogi; eller
  • en mobiltelefon, där Medlemmen har installerat appen, blir förlorad eller stulen,

så att Dogi kan vidta lämpliga åtgärder, såsom att blockera inloggningsuppgifterna och/eller Medlemmens användarkonto eller uppdatera Medlemmens registrerade information.

9.2.5 Medlemmen ska även hålla Dogi underrättad om alla andra omständigheter av betydelse för avtalet och/eller tillhandahållandet av tjänsterna.

9.2.6 Förutom det som anges i avtalet ska medlemmen följa alla instruktioner som Dogi ger från tid till annan i samband med tjänsterna.

9.2.7 Medlemmen ansvarar för att säkerställa att (a) telefonen, (b) mobiltelefonen eller (c) annan teknisk utrustning som används av medlemmen i samband med tjänsterna fungerar korrekt och är kompatibel vid alla tidpunkter med (i) plattformen och (ii) tjänsterna. Medlemmen är också ansvarig för att säkerställa att appen är ordentligt uppdaterad. 

9.2.8 Du förstår och samtycker till att du ensam är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och branschstandarder när det gäller användningen av plattformen, tjänsterna och i samband med dessa. I samband med din användning av plattformen eller tjänsterna får du inte, och du samtycker till att du inte kommer att:

(a) bryta mot gällande lagar, förordningar och branschstandarder, något regeringsbeslut eller domstolsbeslut;

(b) använda manuell eller automatisk programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller processer för att få tillgång till, ”skrapa”, ”krypa” eller ”spindla” några webbsidor eller andra tjänster som ingår i plattformen eller tjänsterna;

(c) använda plattformen eller tjänsterna för kommersiella eller andra ändamål som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor;

(d) kopiera, lagra eller på annat sätt få tillgång till information som finns i plattformen eller tjänsterna på sätt eller för ändamål som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor (till exempel försöka kopiera eller replikera plattformen);

(e) försöka att störa eller skada plattformen eller tjänsterna genom användning av virus eller annan programvara eller liknande metoder eller teknik;

(f) använda plattformen eller tjänsterna i samband med distribution av oönskad kommersiell e-post (så kallad ”spam”);

(g) använda plattformen eller tjänsterna för att överföra, distribuera, posta eller lämna in någon information om någon annan person eller enhet som är tillgänglig genom plattformen eller tjänsterna, förutom på ett sätt som uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor och enligt integritetspolicyn;

(h) rekrytera eller på annat sätt uppmana någon medlem att gå med i tredjepartstjänster eller webbplatser som är konkurrerande med Dogi;

(i) utge dig för att vara någon annan person eller enhet, eller förfalska eller på annat sätt vilseleda om din identitet eller ditt samröre med någon person eller enhet;

(j) inte använda hatfullt, obscent, stötande, rasistiskt, sexuellt eller våldsamt språk, ord eller innehåll när du använder plattformen och tjänsterna;

(k) inte missbruka plattformen eller tjänsterna; eller

(l) inte förespråka, uppmuntra eller bistå någon tredje part att utföra något av det ovanstående.

9.2.9 Dogi har rätt att vidta sådana åtgärder som Dogi anser nödvändiga eller önskvärda för att genomföra en undersökning av eller förhindra ett brott mot något av ovanstående eller dessa användarvillkor, inklusive men inte begränsat till, avstängning eller uppsägning av en medlem (vilket inkluderar att därigenom omedelbart avbryta eventuella pågående transaktioner för den medlemmen under plattformen och tjänsterna).

9.2.10 Dogi har rätt att vidta förebyggande åtgärder som anses lämpliga för att säkerställa medlemmens efterlevnad av dessa användarvillkor och allmänt god uppförande där, inklusive men inte begränsat till (i) övervakning och moderering av en medlems aktiviteter på plattformen och tjänsterna, samt (ii) tillhandahållande av funktioner för medlemmar att flagga aktiviteter som olämpliga eller i strid med dessa användarvillkor. Denna bestämmelse begränsar inte Dogi från att vidta sådana åtgärder eller göra sådana påståenden som anses nödvändiga och lämpliga. Dogi behåller rätten att kräva skadestånd för skador som orsakats Dogi genom medlemmens brott mot dessa användarvillkor eller någon annan åtgärd som medlemmen vidtar för att skada Dogi, andra medlemmar eller plattformen och tjänsterna som sådana.

9.3 Kontroll av innehåll

9.3.1 Dogi använder ett igenkänningsverktyg integrerat i plattformen (”Igenkänningsverktyg”) för att övervaka och moderera innehåll delat av medlemmar på plattformen. Igenkänningsverktyget använder avancerade algoritmer och teknologier för att identifiera och mildra olämpligt, kränkande, skadligt eller förbjudet innehåll.

9.3.2 Olämpligt innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är sexuellt explicit, våldsamt, trakasserande, diskriminerande, förtalsamt, vilseledande eller på annat sätt i strid med våra riktlinjer och policys för innehåll.

9.3.3 Igenkänningsverktyget fungerar baserat på fördefinierade kriterier och mönster, som regelbundet uppdateras och förfinas av Dogi för att förbättra noggrannheten och effektiviteten.

9.3.4 I de fall där Igenkänningsverktyget identifierar innehåll som bryter mot Dogis riktlinjer för innehåll, förbehåller sig Dogi rätten att vidta omedelbara åtgärder, , som anses lämpligt, inklusive att ta bort innehållet från ditt konto, stänga av eller avsluta din åtkomst till plattformen.

9.3.5 Dogi ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår till följd av avstängningen eller avslutningen av din åtkomst till plattformen på grund av åtgärder relaterade till Igenkänningsverktyget.

9.3.6 Dogi är engagerade när det gäller att skydda din integritet. Data som samlas in och bearbetas av Igenkänningsverktyget för syften av innehållsmoderation kommer att hanteras i enlighet med integritetspolicyn.

9.3.7 Dogi kan ändra eller uppdatera funktionaliteten och funktionerna hos Igenkänningsverktyget utan förvarning. Du samtycker till att Dogi inte är skyldigt att meddela dig om sådana förändringar, och din fortsatta användning av plattformen utgör godkännande av dessa ändringar.

9.3.8 Du samtycker till att inte dela, posta, ladda upp eller överföra något innehåll som bryter mot Dogis riktlinjer och policys för innehåll. Det innefattar att avstå från att dela innehåll som kan utlösa Igenkänningsverktygets modereringsprocess.

9.3.9 Du erkänner att Igenkänningsverktygets beslut grundar sig på automatiska processer och ibland kan leda till både falska positiva och falska negativa resultat. Du samtycker till att Dogi inte är ansvarigt för sådana oegentligheter och att du inte kommer att hålla Dogi ansvarigt för åtgärder som vidtas som ett resultat av Igenkänningsverktygets resultat.

9.3.10 Om ditt innehåll flaggas för moderering av Igenkänningsverktyget har du rätt att begära en manuell granskning genom att kontakta vår support. Dogi behåller dock befogenheten att fastställa det slutliga resultatet av granskningen.

9.4 Tjänster för betalningshantering från tredje part

9.4.1 En medlem kan, eller kommer i framtiden genom plattformen använda tredjepartsbetalningstjänster tillhandahållna av tredje parter enligt nedan (”TPBT”). När du väljer att använda en sådan tjänst godtar du att du ingår avtal med en tredje part och kommer att omfattas av de tillämpliga villkoren i ett sådant avtal. Dessa villkor och bestämmelser gäller inte för TPBT, och ingen åtgärd kan vidtas här under någon anspråk eller tvist enligt ett sådant avtal. OBSERVERA ATT DITT FÖRHÅLLANDE MED TPBT-LEVERANTÖRERNA ENDAST STYRS AV DINA AVTAL MED SÅDANA TPBT-LEVERANTÖRER.

9.4.2 Dogi gör inga ansträngningar för att granska någon tredjeparts betalningsbehandlingstjänst (TPBT) eller dess användarvillkor för något ändamål, inklusive men inte begränsat till noggrannhet eller laglighet, och Dogi är inte ansvarig för någon TPBT-leverantörs beteende.

9.5 Dogis Roll

Vi erbjuder dig rätten att använda en plattform som möjliggör för medlemmar att publicera, erbjuda, söka och boka tjänster. När medlemmar gör eller accepterar en bokning ingår de direkt ett avtal med varandra. Dogi är inte och blir inte en part eller annan deltagare i något kontraktsförhållande mellan medlemmar. Medan vi arbetar hårt för att säkerställa att våra medlemmar har bra upplevelser med Dogi, kontrollerar vi inte och kan inte styra över beteendet eller prestationen hos Ägare och Woofers och garanterar inte (i) existensen, kvaliteten, säkerheten, lämpligheten eller lagligheten hos några listningar eller tjänster eller (ii) sanningen eller noggrannheten i några listningsbeskrivningar, recensioner eller annat innehåll som tillhandahålls av medlemmar.

 

Du som medlem erkänner att Dogi inte har någon generell skyldighet att övervaka användningen av plattformen och verifiera information som tillhandahålls av våra medlemmar, men har rätten att granska, inaktivera åtkomst till, ta bort eller redigera innehåll för att:

 

(i) driva, säkra och förbättra plattformen (inklusive för bedrägeriförebyggande, riskbedömning, utredning och kundsupportändamål);

(ii) säkerställa medlemmarnas efterlevnad av dessa användarvillkor;

(iii) följa tillämplig lag eller beställning eller krav från domstol, polis eller annan  myndighet;

(iv) hantera medlemmarnas innehåll som vi anser är skadligt eller anstötligt;

(v) vidta åtgärder enligt dessa användarvillkor; och

(vi) upprätthålla och verkställa eventuella kvalitets- eller behörighetskriterier, inklusive genom att ta bort listningar som inte uppfyller kvalitets- och behörighetskriterier.

 

När vi tar bort eller inaktiverar innehåll kommer vi att meddela en medlem och ge skälen till en sådan åtgärd, om inte sådan meddelande skulle (i) förhindra eller försvåra upptäckten eller förebyggandet av bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter, (ii) skada legitima intressen för andra medlemmar eller tredje part, eller (iii) strida mot tillämplig lag. Du kan överklaga ett sådant beslut genom att kontakta vår support. Medlemmar samtycker till att samarbeta och bistå Dogi i god tro och tillhandahålla Dogi sådan information och vidta sådana åtgärder som kan begäras rimligen av Dogi med avseende på eventuell utredning som Dogi genomför angående användningen eller missbruket av plattformen.

10. Priser och avgifter

10.1 Storleken och beräkningen av eventuella avgifter som ska betalas till Dogi beror på priset för tjänsterna som fastställs av medlemmarna från tid till annan. Priser och avgifter som är relevanta för tjänsterna och andra ytterligare funktioner anges i plattformen från tid till annan. Alla priser och avgifter inkluderar moms. Om inte annat anges på plattformen är serviceavgifter ej återbetalningsbara.

10.2 Tjänsterna eller eventuella nya eller ytterligare tjänster kan i framtiden vara föremål för separata avgifter.

10.3 Eventuella priser eller avgifter som ska betalas till Dogi är överenskomna på transaktions basis vid den tidpunkt då medlemmen begär en tjänst och således kan sådana priser och avgifter ändras när som helst utan förvarning.

11. Betalningsvillkor, etc.

11.1 Betalning sker genom en av Dogi godkänd betalningsmetod (till exempel , TPBT och Swish). Medlemmen väljer och godkänner betalningsmetoden i samband med sina bokningar på plattformen. För information om ytterligare betalningsvillkor som gäller för varje respektive betalningsmetod, hänvisas till den relevanta betaltjänstleverantören.

11.2 Priser och avgifter debiteras enligt den betalningsmetod som Medlemmen valt i samband med en bokning på plattformen. Medlemmen godkänner härmed sådan debitering.

11.3 Om betalning inte görs i rätt tid har Dogi rätt att debitera en dröjsmålsränta enligt 6 § i den svenska räntelagen (SFS 1975:635), från förfallodagen till dess att betalningen har erlagts i sin helhet. Dogi har rätt till ersättning för kostnader i samband med indrivning av förfallna belopp (såsom påminnelser om försenad betalning eller krav från inkassobolag).

12. Plattformens tillgänglighet, immateriella rättigheter, etc.

12.1 Plattformen och tjänsterna är under kontinuerlig utveckling och kan uppdateras eller ändras från tid till annan eller, med förbehåll för avsnitt 15.3, avbrytas.

12.2 Plattformen är generellt tillgänglig dygnet runt, men tillgängligheten kan avbrytas på grund av planerade uppdateringar, ändringar och underhåll eller på grund av oväntade systemfel. Medlemmen erkänner att programvara aldrig kan testas i alla möjliga situationer och att avvikelse från önskvärd funktionalitet samt oväntade fel och störningar kan inträffa. Dogi förbehåller sig rätten att uppdatera plattformen med nya funktioner eller på annat sätt ändra den för att exempelvis anpassa den till ny teknik, nya säkerhetsstandarder eller nya administrativa förfaranden. Dessutom förbehåller sig Dogi rätten, efter eget gottfinnande, att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan förvarning. Om Dogi ändrar dessa användarvillkor kommer en avisering om ändringen att publiceras via plattformen eller så får du meddelande om ändringen via e-post. Dogi kommer också att uppdatera ”Senast uppdaterad datum” högst upp i dessa användarvillkor. Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda plattformen eller tjänsterna efter det att Dogi har publicerat en ändring via plattformen eller har meddelat dig om en ändring visar du att du samtycker till att vara bunden av de ändrade användarvillkoren. Om de ändrade användarvillkoren inte är acceptabla för dig är din enda åtgärd att sluta använda plattformen och tjänsterna.

12.3 Dogi förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, omedelbart och utan föregående meddelande till medlemmar, stänga ner plattformen och tjänsterna från tid till annan. Dogi förbehåller sig också rätten att omedelbart avbryta, begränsa eller avsluta användningen av plattformen eller tjänsterna i sin helhet samt i begränsad omfattning (utan någon ersättning som betalas till medlemmar eller andra användare av tjänsterna). Dogi åtar sig inget ansvar som tjänsteleverantör och ger ingen garanti för funktionen hos tjänsterna.

12.4 Alla upphovsrätter (inklusive rätten till datorprogram, databaser, källkoder, objektkoder och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärken och patent) som rör Dogi, plattformen och dess innehåll ägs eller licensieras av Dogi eller dess leverantörer. Ingen sådan rätt överförs till medlemmen genom detta avtal. Det är inte tillåtet att använda, eller att ge andra rätt att använda, plattformen eller dess innehåll för kommersiella ändamål. Medlemmen har ingen rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överföra, låna ut, sublicensiera, modifiera eller på annat sätt förfoga över eller vidta några åtgärder gällande den programvara som ingår i plattformen. Medlemmen har ingen rätt att ägna sig åt så kallad reverse engineering, dekompilering, disassemblering eller på något sätt försöka få tillgång till programvarans källkod. Förutom medlemmens rätt till information enligt avsnitt 9.2.2 har medlemmen ingen rätt att självständigt eller genom andra samla in och lagra data från appen och webbplatsen. Ett försök att göra detta utgör ett brott mot våra rättigheter. Om du bryter mot denna begränsning kan du bli föremål för åtal och skadestånd. Du får inte använda plattformen eller tjänsterna på ett sätt som inte är specifikt auktoriserat här eller på något sätt som strider mot gällande lagar eller föreskrifter.

12.5 Du erkänner och samtycker till att allt material som finns på, i eller är tillgängliga via plattformen och tjänsterna, inklusive all text, design, varumärken, logotyper, ljudklipp, fotografier, bilder, videor, grafik, data, information, källkod, programvarusamlingar och andra material, inklusive urvalet och arrangemanget därav (”Innehåll”), är skyddade av upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterskydd, patent och andra immateriella rättigheter och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis av dig, om inte annat uttryckligen anges enligt dessa användarvillkor. Alla upphovsrätter, varumärken, tjänstemärken, mönsterskydd, patent och andra immateriella rättigheter samt alla derivat därav som är inneboende i eller hör till innehållet, vare sig de är registrerade eller inte, är vår enskilda egendom eller egendom som tillhör våra bidragsgivare från tredje part och/eller medlemmar. Innehållet kan även vara skyddat som ett kollektivt verk eller sammansättning enligt svensk upphovsrätt och andra lagar och förordningar. Du samtycker till att följa alla tillämpliga upphovsrätts- och andra lagar. All användning av tjänsterna eller innehållet utom vad som specifikt auktoriseras här är strängt förbjuden.

12.6 Plattformen kan länka till webbplatser eller tjänster från tredje parter. Dogi ansvarar varken för dessa webbplatser eller tjänster från tredje parter, vare sig när det gäller deras funktionalitet eller lämplighet.

12.7 Medlemmen ska se till att all information och allt material som överförs till plattformen är fria från skadliga element eller källkod eller skadlig programvara (såsom virus, maskar och trojanska hästar). Det är medlemmens ansvar att den information som medlemmen laddar upp eller gör tillgänglig via appen eller plattformen inte kränker någon tredje parts immateriella egendomsrättigheter eller andra rättigheter och inte är i strid med någon tillämplig lag eller förordning.

13. Dogis ansvar

13.1 Ingenting i dessa villkor och bestämmelser ska utesluta Dogis ansvar för grov vårdslöshet och uppsåtligt handlande, eller någon annan typ av ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

13.2 Dogis samlade ansvar ska i inget fall överstiga ett belopp motsvarande en prisbasbelopp enligt kapitel 2, § 7 i den svenska socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), förutom om Dogi har agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

13.3 Dogi ansvarar inte för indirekta eller följdskador, såsom exempelvis förlust av vinster, eller för några skador i samband med Medlemmens relationer med tredje part.

13.4 Vidare ansvarar Dogi inte för några skador eller förluster som Medlemmen åsamkas på grund av:

(a) Medlemmens eget fel eller försummelse, inklusive att Medlemmen (i) inte har påbörjat eller avslutat en tjänst korrekt, eller (ii) inte har uppmärksammat tillhandahållen information;

(b) Medlemmen har inte fullgjort sina åtaganden enligt avtalet eller på annat sätt inte följt Dogis instruktioner;

(c) fel eller otillräcklig funktionalitet (till exempel att utrustningen är avstängd eller har ett urladdat eller dött batteri) relaterat till Medlemmens (i) mobiltelefon eller (ii) annan teknisk utrustning;

(d) fel, störningar eller fördröjning i telefoni, internet eller annat kommunikationsnät tillhandahållet av en part annan än Dogi, eller någon telekommunikationsoperatörs handlingar eller försummelse som påverkar tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet, vilket exempelvis kan resultera i att Medlemmens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning inte kan kommunicera med plattformen;

(e) tjänsten har blivit avbruten av Dogi på grund av skäl som visar sig vara felaktiga, men som Dogi hade skäl att tro var korrekta vid tidpunkten för avbokningen och som motiverade avbokningen;

(f) Medlemmens kort har blivit förlorat eller stulet utan att Medlemmen informerat Dogi om detta, eller på annat sätt har blivit föremål för obehörig användning;

(g) en mobiltelefon där Medlemmen har installerat appen blir förlorad eller stulen och Medlemmen har inte informerat Dogi i rätt tid om detta;

(h) oauktoriserad användning av inloggningsuppgifterna och/eller tjänsterna, eller

(i) Force majeure (se sektion 17).

14. Klagomål

14.1 Vid en defekt tjänst eller en felaktig debitering ska Medlemmen omedelbart och senast inom 30 dagar från det att den relevanta tjänsten började tillhandahållas, alternativt från det att Medlemmen blev eller borde ha blivit medveten om den relevanta felaktiga debiteringen, lämna in ett skriftligt klagomål till Dogis support. Klagomålet ska tydligt specificera naturen av defekten eller felet. Medlemmen ska tillhandahålla rimlig hjälp till Dogi i samband med eventuell utredning som görs på grund av klagomålet.

14.2 Om och när ett klagomål godkänns ska Dogi omedelbart kreditera Medlemmen med det relevanta beloppet. Om klagomålet avvisas ska Dogi meddela Medlemmen resultatet av hanteringen av klagomålet och motivera beslutet.

14.3 Dogi kan när som helst, antingen före eller efter det att Medlemmen har krediterats av Dogi för några avgifter eller andra kostnader enligt avsnitt 14.2 eller på annat sätt, kräva att Medlemmen invänder mot eventuella motsvarande krav från en tredje part, om så är fallet, som en del av Dogis rimliga hjälp och samarbete. Dessutom ska Medlemmen på Dogis skriftliga begäran säkerställa att Dogi ges tillstånd att hantera eventuella förhandlingar eller tvister med någon tredje part i samband med en tvist eller potentiell tvist avseende sådana avgifter eller kostnader som krävs eller krediterats av Dogi. Detta inkluderar att ge Dogi alla befogenheter och all assistans som rimligen krävs för att möjliggöra för Dogi att försvara, på sina egna kostnader, mot sådant krav eller potentiellt krav och att godkänna eventuell uppgörelse eller annars kompromissa eller avskriva sådant krav.

15. Avtalstid, för tidig uppsägning, etc

15.1 Avtalet gäller från den tidpunkt då Medlemmen registrerar sig (se avsnitt 1.2) tills det avslutas i enlighet med avtalets villkor eller på annat sätt överenskommes skriftligen.

15.2 Dogi har rätt att omedelbart avstänga Medlemmens åtkomst till tjänsterna, avsluta Medlemmens användarkonto och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om

(a) Medlemmen väsentligt bryter mot något av sina åtaganden enligt avtalet;

(b) Medlemmen inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att Medlemmen inte kommer att uppfylla, sina betalningsåtaganden gentemot Dogi, eller om Medlemmen inte har en giltig betalningsmetod registrerad genom Dogi;

(c) Medlemmen, enligt Dogis rimliga bedömning, kan förväntas bli insolvent;

(d) Medlemmen använder plattformen eller någon tjänst i strid med avtalet eller på ett sätt som kan vara skadligt eller orsaka skada för Dogi eller någon tredje part;

(e) Medlemmen har lämnat felaktig, ofullständig eller vilseledande information, eller

(f) Dogi, baserat på en övergripande bedömning, anser det sannolikt att Medlemmen kan vara involverad i, eller kopplad till, kriminell verksamhet.

 

15.3 Dogi kan säga upp avtalet eller sluta tillhandahålla tjänsterna, helt eller delvis, med 30 dagars förhandsmeddelande.

15.4 Uppsägning av avtalet från Medlemmens sida ska göras skriftligen.

15.5 Uppsägning av avtalet (av vilken anledning som helst) påverkar inte några rättigheter och/eller förpliktelser som uppstått för någon av parterna före datumet då avtalet upphörde.

16. Ångerrätt

16.1 I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har Medlemmen rätt att ångra avtalet utan någon anledning inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks (dvs. från den godkända registreringen, se avsnitt 1.2).

16.2 Ångerrätten utövas genom att Medlemmen meddelar Dogis support om Medlemmens beslut att ångra avtalet.

16.3 Om Medlemmen har begärt att börja använda tjänsterna under ångerfristen är Medlemmen skyldig att betala en summa som står i proportion till Medlemmens användning av tjänsterna före det tidpunkt då Medlemmen meddelade Dogis support om Medlemmens beslut att ångra avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

17. Force Majeure

Dogi ska inte vara ansvarigt eller hållas ansvarigt för bristande eller förseningar i genomförandet av villkoren i detta avtal till följd av någon orsak eller omständighet som ligger utanför Dogis rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brand, översvämning eller andra naturkatastrofer, epidemier, krigshandlingar, terroristaktioner, arbetskonflikter, fel, störningar eller förseningar i telefon-, internet- eller annat kommunikationsnät, restriktioner i allmän trafik, olyckor, explosioner, störningar, lagstiftning eller åtgärder vidtagna av myndighet.

18. Information och personuppgifter

18.1 Medlemmen erkänner att Dogi kan dela information om Medlemmens användning av tjänsterna med tredje parter för att förbättra plattformen. Dessutom erkänner Medlemmen att Dogi kan rapportera eventuellt missbruk av tjänsterna, olaglig verksamhet, bedrägligt eller olämpligt beteende och/eller misstankar om sådant till polisen eller någon annan behörig myndighet.

18.2 Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning för skydd av personuppgifter och i enlighet med integritetspolicyn.

19. Diverse

19.1 Överlåtelse

Dogi har rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt avtalet utan Medlemmens samtycke. Dessutom har Dogi rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Medlemmen får inte överlåta sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt avtalet utan Dogis skriftliga samtycke.

19.2 Specifika förbehåll och förtydliganden

19.2.1 Ditt användande av tjänsterna sker på egen risk. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgänglighet. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig Dogi uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckta, underförstådda eller föreskrivna, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, äganderätt och icke-intrång.

19.2.2 I den utsträckning som tillåts enligt lag ger Dogi ingen garanti för att (i) tjänsterna kommer att vara oavbrutna, punktliga, säkra eller felfria, (ii) resultaten som kan erhållas genom användning av tjänsterna kommer att vara korrekta eller pålitliga, eller (iii) kvaliteten på några varor, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig genom tjänsterna kommer att uppfylla dina förväntningar.

19.2.3 Lagarna i vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar är tillämpliga på dig kanske några eller alla förbehåll, undantag eller begränsningar som anges i dessa villkor inte gäller för dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

19.2.4 Våra tjänsteleverantörer eller andra tredje parter kommer inte ha något ansvar av något slag enligt dessa allmänna villkor.

19.3 Indemnitet

Till den största utsträckning som tillåts enligt gällande lag, samtycker du till att frigöra, försvara, och hålla Dogi (inklusive dess dotterbolag och deras tjänstemän, medlemmar, direktörer och anställda) skadelösa från och mot eventuella anspråk, ansvar, skador, förluster och kostnader, inklusive, utan begränsning, skäliga juridiska och redovisningsavgifter, som uppstår på något sätt i samband med: (i) ditt brott mot dessa allmänna villkor (inklusive eventuella tilläggs- eller extra villkor som gäller för en produkt eller funktion) eller vår integritetspolicy, (ii) din felaktiga användning av plattformen, (iii) din interaktion med någon Medlem eller användning av tjänsten, inklusive utan begränsning skador, förluster eller skador av vilken art som helst (vare sig det är ersättningsskyldigt, direkt, incidentellt, följdriktigt eller på annat sätt) som uppstår i samband med eller som ett resultat av en sådan interaktion eller användning, (iv) ditt underlåtenhet, eller vår underlåtenhet på din begäran, att korrekt rapportera, samla in eller redovisa skatter, eller (v) ditt brott mot några lagar, förordningar eller tredjepartsrättigheter såsom immateriella rättigheter eller rättigheter till privatliv. Skadeslöshetsåtagandet gäller endast om och i den utsträckning som anspråken, ansvar, skador, förluster och kostnader har orsakats till följd av din klandervärda överträdelse av en kontraktsenlig förpliktelse.

19.4 Meddelanden

Alla meddelanden eller annan kommunikation som är tillåten eller krävs enligt detta avtal (i) från Medlemmen eller andra användare ska göras skriftligen till support@woofapp.se eller via support i appen, (ii) från Dogi ska göras genom att publicera dem via plattformen eller genom skriftlig notis via e-post till den e-postadress som Medlemmen har angett i sin medlemsinformation till Dogi.

19.5 Information

19.5.1 Dogi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja någon personligt identifierbar information förutom enligt vad som anges i dessa allmänna villkor och i enlighet med det som anges i Integritetspolicyn. Dogi har rätt att offentliggöra eller använda sådan information som Medlemmar eller andra användare av plattformen eller tjänsterna har lämnat till Dogi om Dogi rimligen anser att sådan åtgärd är nödvändig (i) för att skydda Dogis intresse i kommersiella transaktioner eller rättsliga förfaranden, (ii) för att följa lag eller regeringsmyndighets påbud, (iii) för att följa tillämpliga börsregler eller marknadsplatsregler, (iv) för att utföra eller administrera Dogis avtal med Medlemmar eller andra användare av plattformen eller tjänsterna, (v) för att skydda plattformens eller tjänsternas tekniska service, (vi) för att förebygga och utreda bedrägerier, (vii) för att skydda Dogis rättigheter eller andras rättigheter, eller (viii) för att skydda och upprätthålla säkerheten för Dogi, Medlemmar, andra användare av plattformen och tjänsterna eller allmänheten.

19.5.2 Du erkänner att Dogi inte är skyldig att övervaka din användning av plattformen eller tjänsterna, men att Dogi har rätt att göra det om Dogi finner det lämpligt.

20. Tillämplig lag och tvistlösning

20.1 Dessa allmänna villkor och eventuella icke-kontraktsenliga förpliktelser som uppstår i samband härmed ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning, utan hänsyn till dess kollisionsregler och principer.

20.2 Dogi följer även beslut från Allmänna reklamationsnämnden vid en tvist.

20.3 Eventuell tvist, kontrovers eller påstående som uppstår i samband med detta avtal, eller dess brott, uppsägning eller ogiltighet, ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

20.4 Denna avsnitt 21 är till för Dogis fördel endast. Som ett resultat kommer Dogi inte att hindras från att väcka rättsliga processer som rör en tvist i någon annan domstol med behörighet. Inom ramen för vad som tillåts enligt lag kan Dogi föra parallella processer i flera jurisdiktioner.